Valideringsutbildning - gäller från oktober 2024

Från oktober 2024 finns nya krav för att kunna söka till en valideringsutbildning. Den första utbildningen det gäller är vård och omsorg. Ansökningsperioden är 29 juli - 30 augusti. Innan du ansöker ska du ha hunnit genomföra flera steg. Från och med april 2024 kan du börja förbereda din ansökan.

Tänk på att börja i god tid innan sista ansökningsdag. Både inledande kartläggning,  samtal och bedömning måste vara klara för att din ansökan ska gälla.

Krav för validering

För att kunna validera kunskaper ska du

 • Vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk delkurs 4
 • Ha arbetat i yrket under de senaste tre åren.
 • Ha arbetat så mycket att det blir minst 6 månader på heltid.

Validering steg för steg

 1. Gör en inledande kartläggning. I kartläggningen får du fylla i dina kunskaper och erfarenheter. Du gör den själv på webbsidan Uppsala - Valideringscentralen.
 2. Ordna intyg på arbete från tidigare arbetsgivare. Du ska ha intyg klara för att gå vidare i valideringen.
 3. Boka tid med studie- och yrkesvägledare. Ring 018-727 21 60, måndag-torsdag klockan 13.00-14.30.
 4. Sök utbildningen under den ansökningsperiod som gäller för när du vill börja studera. 
  Ansök till utbildningen på ansökningswebben
 5. Träffa studie- och yrkesvägledare för att gå igenom och göra en första bedömning av din inledande kartläggning. Ta med intyg på arbete till mötet.
 6. Kartläggningen skickas till skolan som ger utbildningen. Skolan bedömer om du kan gå vidare till en fördjupad kartläggning. 
 7. Om du blir antagen gör skolan gör en fördjupad kartläggning för att se vilka kurser du kan få pröva för validering.
Uppdaterad: