Ung intro - ditt stöd på väg mot arbete eller studier

Ung intro är en insats för dig som vill arbeta eller studera men som inte är redo för de krav som ofta ställs på arbetsmarknaden. Vi ger dig stöd för att du i din egen takt ska kunna förbereda dig för arbete.

Vem som kan få stöd

För att delta i Ung intro ska du

  • vilja närma dig arbete eller studier
  • vara 19–29 år gammal och ha aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga från Försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd från socialtjänsten
  • ha en funktionsnedsättning som hindrar dig att komma uit i arbete på egen hand
  • inte ha biståndsbeslut om daglig verksamhet
  • vara skriven i Uppsala kommun

Så fungerar stödet

Ung intro arbetar enligt en case management-metodik. Det betyder att vi fokuserar på att ge dig personligt stöd som utgår från dina egna mål och önskningar om förändring. En case manager har också en samordnande funktion.

Vårt arbetssätt kan sammanfattas i fyra punkter där vi tar reda på

  • vad du vill förändra
  • vilket stöd du behöver
  • vad du behöver öva på
  • om du vill arbetsträna.

Förändring

Genom att kartlägga hur olika delar av ditt liv ser ut får du hjälp att hitta saker som du vill förändra.

Stöd

Vi ser över ditt privata och professionella nätverk, och om du har det stöd du behöver. Ju större kunskap andra har om dig och dina mål, desto lättare blir det för dem att stötta dig.

Övning

Du kan få stöd i att till exempel planera din vardag, hantera stress eller öva på sociala situationer. Vi utgår från dina mål och önskningar om förändring. Vi tar även reda på om du kanske behöver stöd i form av andra insatser.

Arbetsträning

Du som vill arbetsträna kan få hjälp att komma ut på en arbetsplats. Du bestämmer själv hur mycket du vill arbetsträna och du får stöd från oss under tiden.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss själv, via din handläggare på Försäkringskassan eller genom någon i ditt privata eller professionella nätverk.

Besöksadress

Utbildnings- och jobbcenter
Ung intro
Fålhagsleden 57A
753 75 Uppsala

Besök endast efter överenskommelse

Kontaktinformation

Telefon: 018-727 26 82
E-post: ung.intro@uppsala.se

Uppdaterad: