Ung intro - ditt stöd på väg mot arbete eller studier

Ung intro är en insats för dig som vill komma närmare arbete eller studier. Kanske vet du inte vad du vill göra och är osäker på vad du klarar eller hur man gör. I Ung intro får du stöd av en case manager att komma i gång.

Förutsättningar för att få stöd av Ung intro

  • Du är skriven i Uppsala kommun och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan (gäller inte aktivitetsersättning vid förlängd skolgång) eller ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 
  • Du vill närma dig arbete eller studier
  • Du är 19–29 år gammal
  • Din psykiska funktionsnedsättning hindrar dig från att komma ut i arbete på egen hand
  • Du har inte biståndsbeslut om daglig verksamhet

Ung intro kan vara starten för dig

I Ung intro får du hjälp av en case manager att hitta dina styrkor. Ni jobbar tillsammans med sikte på det du vill uppnå eller förändra. Din case manager utgår ifrån att du kan lyckas och stödet anpassas utifrån dina behov och önskemål.

Att arbetsträna och lära av andra på en arbetsplats är vanligt i Ung intro. När du är redo kan du få hjälp att hitta en plats. Det kan vara på den öppna arbetsmarknaden eller på en mer anpassad praktisk verksamhet inom Uppsala kommun. Där kan du testa, träna och utveckla din förmåga och du får stöd under tiden.

Du kan få stöd av Ung intro i ett år. Insatstiden kan i vissa fall förlängas upp till maximalt två år, förutsatt att vi ser att du närmar dig arbete eller studier.

Öka tilltron till din egen förmåga genom att

  • göra viktiga erfarenheter, hantera nya situationer och bli säkrare
  • dela erfarenheter med andra om du vill
  • få hjälp att hantera hindrande tankar och känslor
  • hitta verktyg som får vardagen att fungera.

Gemensamt stöd för att öka dina möjligheter

I samhället finns utmaningar, men också möjligheter. I Ung intro får du hjälp att finna det som just du behöver för att nå dina mål. Du får också stöd i att samordna dina vård-, stöd- och myndighetskontakter så att alla drar åt samma håll – samtidigt.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Du kan kontakta oss själv eller via någon i ditt privata eller professionella nätverk. Start av insatsen sker alltid genom din handläggare på Försäkringskassan eller din socialsekreterare på Socialtjänst - ekonomiskt bistånd.

Besöksadress

Utbildnings- och jobbcenter
Ung intro
Bolandsgatan 4
753 75 Uppsala

Besök endast efter överenskommelse

Kontaktinformation

Telefon: 018-727 26 82
E-post: ung.intro@uppsala.se

Uppdaterad: