Kontakt Lärvux

Undervisningslokaler finns på utbildnings- och jobbcenter på Bolandsgatan 4.

Personal

Sara Undén

Biträdande rektor, Lärvux

Anders Bergström

Studie- och yrkesvägledare, Lärvux

Pettersson, Åsa

Speciallärare Lärvux

Sjöberg, Eva

Speciallärare Lärvux

Adner Fors, Louise

Speciallärare Lärvux

Eriksson, Lena

Speciallärare Lärvux

Savolainen Arvidsson, Susanne

Speciallärare Lärvux

Bolandsgatan 4

Uppdaterad: