Studier på dina villkor

På Lärvux lär du dig nya saker och utvecklar nya intressen. Du har roligt och skrattar mycket. Och du pluggar på ett sätt som passar dig. Det är eleven Christine och läraren Louise Adner Fors överens om.

– Jag läser bild och matematik. Det är jätteroligt och lärarna lär ut på ett bra sätt så att jag förstår, säger Christine, elev. 

Christine har pluggat på Lärvux i flera år. Hon har gått olika kurser och tycker att hon har lärt sig mycket. Christine jobbar också, samtidigt som hon pluggar.

– När jag går hem från Lärvux mår jag hur bra som helst. Jag vill inte att lektionerna ska sluta. Jag trivs underbart bra, säger Christine.

Plugga på din nivå

På Lärvux studerar eleverna i små grupper och de jobbar i sin egen takt. Lärarna arbetar mycket med att skapa trygghet och gemenskap.

Innan eleverna börjar på Lärvux träffar de en lärare. Tillsammans kommer de fram till rätt nivå för studierna.

– Vi utgår alltid ifrån nivån som eleven befinner sig på. Här ska ingen elev behöva känna någon stress, säger Louise Adner Fors, lärare.

Lära hela livet

Eleverna är i olika åldrar på Lärvux. De yngsta är 20 år och den äldsta eleven som gått där var 67 år. Louise Adner Fors vill att man ska känna att man kan lära hela livet på Lärvux.

– Det är fantastiskt roligt att jobba här. Jag träffar så många fina och härliga människor. Det betyder mycket att få se eleverna växa och utvecklas under tiden de går på Lärvux, säger Louise Adner Fors.

Uppdaterad: