Barnskötare - lärling

Utbildning till barnskötare ger dig en bra grund för att arbeta inom förskolan. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. När du går en lärlingutbildning får du den största delen av utbildningen på en arbetsplats.

För dig som lär dig bäst när du arbetar praktiskt kan en lärlingsutbildning vara ett bra val. Största delen av lärandet sker på en arbetsplats, på en förskola. Där har du en yrkesverksam handledare som stöttar dig och ser till att du får lära dig på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt. Utbildningen är förlagd 70% till en eller flera arbetsplatser och 30% till klassrum under hela utbildningen. 

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning.
  • Utbildningen är 47 veckor, 1450 poäng.
  • Du kan ha rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Arbetsplatsförlag utbildning, APL är en viktig del av utbildningen. Det här är en lärlingsutbildning med större delen av undervisningen på en arbetsplats. APL förekommer under vardag, kväll och helg. Du ska kunna följa handledarens arbetstider och vara beredd på obekväm arbetstid.

För APL behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser om barns lärande och utveckling, grundläggande vård och omsorg, pedagogik och kommunikation.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på barnskötare lärling) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på barnskötare lärling)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd och anpassningar för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Gottsunda

Adress: Gottsunda centrum, Valthornsvägen 3b. Våning 6.

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: