Undersköterska flex

Utbildningen är för dig som vill arbeta inom vård och omsorg som undersköterska. Den här utbildningen är i studieformen Flex som innebär att du har lektioner på skolan några dagar i veckan och studerar hemma de andra dagarna.

När du läser utbildningsform flex har du lektioner flera dagar i veckan och studerar övrig tid på egen hand. Denna studieform kräver att du är bekväm med att studera själv.  

Du kommer också läsa Svenska som andraspråk 1/Svenska 1 och samhällskunskap 1a1 om du inte redan har betyg i dessa. Kurserna läser du parallellt med yrkeskurserna. 

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan eller matematik grund delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen har studieformen flex.
  • Utbildningen är 74 veckor, 1650 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

Du har APL minst 12 veckor under utbildningen.
APL förekommer under vardag, kväll och helg. Du ska kunna följa handledarens arbetstider och vara beredd på obekväm arbetstid.

För APL behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser i omvårdnad, psykiatri, hälso- och sjukvård. psykologi samt anatomi och fysiologi. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på Undersköterska - flex) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars, augusti och oktober.

Utbildningen ges omväxlande på Utbildnings- och jobbcenter Vuxenutbildning och på Kompetensutvecklingsinsitutet KUI.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Undersköterska flex)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Kompetensutvecklingsinstitutet KUI Uppsala

Adress: S:t Persgatan 22

Telefon: 010-4340770

E-post: uppsala@kui.se

Webbsida: KUI Uppsala Utbildningscenter

Uppdaterad: