Beställa betyg

När du har studerat inom vuxenutbildningen kan du begära ut dina betyg.

Om det gäller enstaka kurser, yrkespaket eller prövning mejlar du namn, personnummer och vilka kurser du vill ha med på betygsdokumentet till ujc.betyg@uppsala.se

Om du vill ha ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du först prata med en studie- och yrkesvägledare. Läs mer om slutbetyg/gymnasieexamen här på webbplatsen

Har du studerat före 2002 och behöver en ny kopia av ditt betyg ska du vända dig till stadsarkivet. Beställ betyg via formulär på uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Beställa betyg