Studieekonomi och studiemedel

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd.

Studiemedel från CSN

Det finns studiemedel för CSN för studier på olika nivåer.
Det som står på den här sidan gäller för dig som läser på Komvux eller folkhögskola.

Bidrag och lån

Studiemedel från CSN är i två delar. En del är bidrag och en del är lån.

Bidrag är pengar du får. Lån behöver du betala tillbaka. Den del som är bidrag är mindre än den del som är lån.

Hur mycket får du

Olika personer får olika mycket studiemedel.
Hur mycket just du kan få beror på

 • Vilken studietakt du har, alltså om du studerar på heltid (100 %) eller deltid (75 % eller 50 %)
 • Hur många veckor din utbildning är
 • Hur stor inkomst du har

Vem kan få studiemedel från CSN

För att kunna få studiemedel från CSN ska du uppfylla flera krav

 • Du ska läsa en utbildning som ger rätt till studiemedel.
  Utbildning på komvux ger rätt till studiemedel. SFI ger inte rätt till studiemedel.
 • Du ska vara antagen och registrerad på dina kurser
 • Du ska studera minst 50% under tre veckor
 • Om du har studerat tidigare, behöver du ha godkända betyg i dina studier
 • Du får studiemedel från hösten det år du fyller 20 år
 • Du får inte vara äldre än 61 år
 • Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid
 • Du får inte ha vissa andra ersättningar samtidigt som du får studiemedel
 • Du får inte ha obetalda lån eller obetalda återkrav på tidigare studiemedel.

Tänk på

 • Om du ändrar din studietakt påverkar det hur mycket studiemedel du kan få
 • Om du avbryter dina studier måste du meddela CSN. Om du inte gör det behöver du betala tillbaka pengar

För att veta om just du kan få studiemedel från CSN ska du läsa på CSN:s webbplats. Där kan du också se hur mycket du kan få i studiemedel.

Läs om du kan få studiemedel på csn.se

Studiestartsstöd från CSN

Om du är arbetslös och har en kort tidigare utbildning kan du ha rätt till studiestartsstöd. Studiestartsstöd kan du få under en kortare tid, för att studera på grundskole- eller gymnasienivå.

Vem kan få studiestartsstöd

Alla har inte rätt till studiestartsstöd. För att kunna få studiestartsstöd ska du uppfylla flera krav:

 • Du ska läsa en utbildning som ger rätt till studiemedel.
  Utbildning på komvux ger rätt till studiemedel. SFI ger inte rätt till studiemedel.
 • Du ska vara arbetslös och anmäld hos arbetsförmedlingen
 • Du har bara en kort tidigare utbildning.
 • Du får inte ha haft studiemedel från CSN de senaste 3 åren.
 • Du behöver vara mellan 25-60 år
 • Du måste vara antagen och registrerad på dina kurser
 • Du måste studera minst 50% under tre veckor
 • Om du har studerat med studiestartsstöd tidigare, behöver du ha klarat dina studier. Du måste också ha veckor kvar att ansöka om.
 • Du får inte ha vissa andra ersättningar samtidigt som du får studiemedel
 • Du får inte ha obetalda lån eller obetalda återkrav på tidigare studiemedel.
 • Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla villkoren för rätt till svenska studiemedel.

Tror att du kan ha rätt att få studiestartsstöd? Då ska du kontakta studiestod@uppsala.se som kan hjälpa till med ansökan.

Aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen

Sfi med aktivitetsstöd

Under dina första två år i Sverige är du med i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Då kan du läsa SFI med aktivitetsstöd. Det gäller i två år.

Om du inte har jobb efter två år går du över till jobb och utbildningsgarantin. Den kallas JOB. Om du inte är klar med SFI kan du få aktivitetsstöd under 12 månader till för att läsa SFI.

Totalt kan du under tre år få aktivitetsstöd medan du läser SFI.
Efter tre år får du inte mer aktivitetsstöd för SFI-studier.

Jobb och utvecklingsgarantin

När du ingår i Jobb och utvecklingsgarantin (JOB) kan du ha rätt att få aktivitetsstöd för att studera.
Då ska du läsa en utbildning som Arbetsförmedlingen säger att du behöver för att kunna få arbete.

Du kan studera på yrkeshögskola, folkhögskola och universitet.
Du kan också läsa en yrkesutbildning på komvux.

Du kan studera 12 månader med aktivitetsstöd.
Om utbildningen är längre än 12 månader kan du ansöka om studiemedel för CSN för de extra månaderna.

Det är alltid arbetsförmedlingen godkänner om aktivitetsstöd.

Läs om studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå på arbetsformedlingen.se

Läs om studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet på arbetsformedlingen.se

Om inte aktivitetsstöd räcker för att du ska klara din ekonomi kan då behöva ekonomiskt bistånd.
Då måste du prata med din socialsekreterare som ska godkänna detta.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar dig i skolan? Om du inte klarat skolan när du är 19 år kan du ansöka om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan.

Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du

 • har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
 • inte är klar med grundskolan eller gymnasiet 1 juli det år du fyller 19 år
 • inte har fyllt 30 år
 • är försäkrad i Sverige och var det när du blev sjuk eller fick din funktionsnedsättning.

Du ansöker om aktivitetsersättning via Försäkringskassan.
Till ansökan ska du skicka med ett medicinskt underlag som visar att du har eller har haft en funktionsnedsättning.
Du ska också skicka med en studieplanering, från exempelvis en studie- och yrkesvägledare.

Läs om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång på forsakringskassan.se

 

 

 

Uppdaterad: