Stenhagen

Välkommen att träffa våra utbildnings- och jobbcoacher i Stenhagen.

Utbildnings- och jobbcoacher kommer vara närvarande i Stenhagen och försöka fånga upp de invånare som vill ha hjälp och stöd med att hitta vägar till jobb eller utbildning.

Datum kommer att uppdateras löpande. 

Du är också välkommen att kontakta utbildnings- och jobbcoacher via e-post eller telefon

Uppdaterad: