Arbetsträning och praktik

Du som har försörjningsstöd och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp med arbetsträning och praktik.

Arbetsträning

Arbetsträning är till för personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver utforska och utveckla sin arbetsförmåga. Tillsammans med oss gör du en plan för din väg till arbete genom arbetsträning. Utifrån den planen väljer vi var du ska arbetsträna. Du behöver inga förkunskaper, du lär dig det du behöver på plats.

Praktiska verksamheter

Uppsala kommun har flera praktiska verksamheter där du kan arbetsträna. 

  • Elektronikåtervinningen
  • Hammarskog snickeri
  • Bolands cykelverkstad
  • Kåbo naturvård
  • Bolands snickeri
  • Kåbo växthus och trädgård
  • Jobbspår kök
  • Återbruket

Du kan också arbetsträna på andra arbetsplatser i kommunen eller hos privata företag.

Praktik

Praktik är för dig som kan arbeta men som saknar erfarenhet, referenser eller behöver lära dig svenska. Du får chansen att visa en arbetsgivare vad du kan.

När du avslutar din praktik får du ett intyg som beskriver vad du har lärt dig. Tillsammans med dina nya kunskaper ökar det dina möjligheter till arbete.

Uppdaterad: