Gymnasial nivå

Här är exempel på Lärvux kurser på gymnasial nivå. Kontakta Lärvux om du har frågor.

Bild

För dig som är intresserad av bild och skapande och vill utveckla din kreativitet.

Engelska 

För dig som vill bli bättre på att tala och skriva engelska. Du får lära dig om hur människor lever i länder där man talar engelska. 

Geografi 

För dig som vill lära dig var olika platser ligger, om klimatförändringar och hållbar utveckling. Du får även lära dig hur det är att leva på olika platser i världen.

Historia

För dig som är intresserad av hur människor har levt under olika tidsperioder och hur historien påverkar vårt liv i dag.

Naturkunskap

För dig som är intresserad av djur, natur, miljö och av kunskaper om människokroppen.

Religionskunskap 

För dig som är intresserad av olika religioner, livsåskådningar och etiska och existentiella frågor.

Samhällskunskap

För dig som är intresserad av hur samhället styrs, mänskliga rättigheter, privatekonomi och arbetslivets villkor.

Trafikantkunskap

Trafikens grundregler. Risker i trafiken. Trafikens påverkan på miljön. Vi använder oss av Lättlästa Körkortsboken.

Svenska 

För dig som vill utveckla din läs- och skrivförmåga och förmåga att samtala och föra diskussioner.

Svenska som andra språk 

För dig som har ett annat modersmål än svenska och vill fördjupa dig i det svenska språket.

Information och kommunikation 

För dig som är intresserad av information och kommunikation i vardags- och arbetslivet. Du utvecklar dina kunskaper inom det digitala området. 

Digital kompetens 

Vi använder datorer, surfplattor och smarta telefoner. Vi lär oss om text- och bildhantering. Vi söker på Internet och använder sociala medier. Vi lär oss om olika Internettjänster, till exempel bank, deklarations- och molntjänster.

Kontakta Lärvux.

Uppdaterad: