Barnskötare

Vill du arbeta med yngre barn? En utbildning till barnskötare passar dig som vill arbeta inom förskola eller med de yngsta barnen i skolan. Det är viktiga uppdrag för att barn ska få möjlighet att utvecklas och må bra. Det finns flera utbildningar till barnskötare. Vilken som passar dig beror på dina förkunskaper, dina kunskaper i svenska och din erfarenhet.

Barnskötare arbetar ofta på förskolor. De kan också jobba med de yngre barnen i skolan, till exempel på fritids. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter och hjälper till vid mat eller med hygien. Omsorg är en viktig del av arbetet.

Du behöver också vara bra på att kommunicera, både med barnen och med deras vårdnadshavare. Ofta ingår dokumentation i barnskötarens uppgifter. 

Läs mer om yrke, framtid och lön som barnskötare på Arbetsförmedlingens webbplats

Yrkesutbildning till barnskötare

På yrkesutbildningen till barnskötare får du lära dig om hur barn växer och utvecklas. Du får också kunskap om barns olika sätt att lära sig saker. Samarbete och kommunikation är också viktiga delar i utbildningarna.

Praktik/APL

APL betyder Arbetsplatsförlagt lärande, alltså att du lär dig på en arbetsplats. Det är en obligatorisk del av utbildningen. På APL får du öva praktiskt på det du lärt dig i skolan. Du måste vara godkänd på APL för att bli godkänd på utbildningen.

Inför APL måste du visa ett utdrag ut belastningsregistret. 

Utbildning i flera former

Det finns olika utbildningar till barnskötare. Vad som passar dig beror på dina förkunskaper och dina förutsättningar och ditt intresse.

Barnskötare

Studier på heltid. Du har undervisning på plats i skolan flera dagar i veckan och studerar hemma ungefär 25 timmar per vecka. 
Läs mer om barnskötare

Barnskötare - lärling

Studietakten är heltid men en lärlingsutbildning är en kombination av skola och lärande i arbete. Utbildningen är förlagd 70% till en eller flera arbetsplatser och 30% till klassrum under hela utbildningen.
Läs mer om barnskötare - lärling 

Barnskötare - validering 

Studietakten är heltid. Validering är för dig som redan arbetar som barnskötare men inte har formell utbildning. Du har lektioner 1-2 dagar per vecka och studerar själv resterande tid. 
Läs mer om barnskötare - validering

Barnskötare med svenska som andraspråk

Studier på heltid. Du läser svenska som andraspråk samtidigt som du läser yrkeskurser för att bli barnskötare. Kursen är för dig som behöver extra språkstöd och inte redan har läst svenska som andraspråk. 
Läs mer om barnskötare med svenska som andraspråk

Intervjuer med tidigare elever