Information om kursen samhällsorientering

Är du nyanländ invandrare och har uppehållstillstånd eller anhörig till någon som bor i Sverige har du rätt att läsa Samhällsorientering för nyanlända! Kursen som ger dig viktig information, för en bra start i Sverige!

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel diskuteras: arbete och utbildning bostad hälsa och sjukvård barn och familj.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis! 

Kursinnehåll - åtta teman
Att komma till Sverige (cirka 6 timmar) 
Du får lära dig om: - landets struktur - geografi - kultur (attityder och koder),  traditioner - integration, migration och etablering. 
 
Att bilda familj och leva med barn i Sverige (cirka 10 timmar)
Du får lära dig om: - att ta hand om barn och unga - skolsystemet - ekonomiskt stöd till familjer. 

Att bo i Sverige (cirka 12 timmar)
Du får lära dig om: - bostäder och boende - miljö - hur kommunen fungerar - säkerhet - hushållsekonomi - digitala färdigheter. 

Att påverka i Sverige (cirka 9 timmar) 
Du får lära dig om: - demokrati - demokratiska värderingar och system - rättsväsen och myndigheter - grundlagar - politik och valsystemet. 

Att försörja sig och utvecklas i Sverige (20 timmar)  
Du får lära dig om: - arbetsmarknad - att starta eget - vuxenutbildning - skatter och försäkringar. 

Att vårda sin hälsa i Sverige (cirka 20 timmar)
Du får lära dig om: - vad som påverkar din hälsa - egenvård - sömn, stress och psykisk hälsa - att hitta rätt i vården - antibiotika - kost och fysisk aktivitet/stillasittande - sex och samlevnad - alkohol, narkotika, tobak, spel.   

Individens rättigheter och skyldigheter (10 timmar)  
Du får lära dig om: - jämställdhet - jämlikhet och mänskliga rättigheter - normer - barns rättigheter - diskriminering - våld i nära relationer. 

Att åldras i Sverige (3 timmar) 
Du får lära dig om. - förändringar hos äldre (psykiskt & fysiskt) - pension - äldreomsorg - arvsrätt

Studiebesök och externa besökare (10 timmar) 
Du får träffa och besöka: - tandsköterska - brandförsvaret - psykolog -  naturupplevelse. 

Sök!
Vill du läsa kursen och tillhör målgruppen? Anmäl dig på vuxenutbildningens ansökningswebb.
Väntetid för att starta en kurs kan variera från 4 veckor och upp till 6-9 månader. Vi kontaktar dig när vi startar en kurs på ditt önskade språk.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter Boländerna
För mer information: Välkommen att kontakta oss som arbetar med Samhällsorientering för nyanlända på so@uppsala.se

Uppdaterad: