Allmän information om sfi

Det finns tre studievägar och fyra delkurser i Svenska för invandrare, sfi.

  • Studieväg 1 – eleven har möjlighet att läsa alla kurserna A,B,C,D. Eleven sätter själv upp sina mål.
  • Studieväg 2 – eleven har möjlighet att läsa kurserna B,C,D.  Eleven sätter själv upp sina mål.
  • Studieväg 3 – eleven läser kurs C och D. Målet är att eleven ska bli godkänd på kurs D.

Nationella slutprov i sfi

Varje studieväg avslutas med ett nationellt slutprov. Skolverket ansvarar för att ta fram slutprov för kurs B, C och D. Syftet är att få enhetliga bedömningsgrunder i hela landet.

Anmälan 

Vuxenutbildningen har en ny intresseanmälan för sfi-kurser. Du förbereder din anmälan på webben och slutför din anmälan genom ett personligt besök på sfi-mottagningen.

Intresseanmälan sfi

 

Uppdaterad: