Gottsunda

Gottsunda centrum, entréplan och plan 6

Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda kan ta emot besökare på eftermiddagarna. Vi har fortsatta restriktioner med begränsat antal besökare (max 6 personer samtidigt)  och avgränsningar i lokalen.

Öppettider entréplan 31 maj-13 augusti: Måndag-fredag 12.30-16.30

Du är också välkommen att kontakta oss via e-post, chatt och telefon. 

Kvarngärdet Gränby

Utbildnings- och jobbcenter i Kvarngärdet Gränby  kan ta emot besökare från måndag 14 juni på eftermiddagarna. Vi har fortsatta restriktioner med begränsat antal besökare (max 6 personer samtidigt) och avgränsningar i lokalen.

Öppettider entréplan 14 juni-13 augusti: Måndag-fredag 12.30-16.30

Du är också välkommen att kontakta oss via e-post, chatt och telefon. 

Skolexpedition

Bolandsgatan 4

Öppettider: Skolexpeditionen är öppen dagtid.

Studie- och yrkesvägledning

Telefontider
måndag–torsdag 13.00–15.00

Chattider:
måndag-torsdag 9.00-11.00

Du som funderar på att börja studera kan kontakta oss: 
Vi hjälper dig med studievägledning, studieplanering, slutbetyg och examen med mera. 

Sfi-mottagningen

Telefontider tills vidare:
Måndag-torsdag 09.00-13.00

Drop-in:

Sfi-mottagningens drop-in är stängd tills vidare. Kontakta Sfi-mottagningen via telefon eller mejl. 

Antagningsenheten

Telefontider: måndagtorsdag 10.0011.00

Kontakta oss för frågor som handlar om antagning till utbildningar. 

Samhällsorientering för nyanlända, SO

Resursteamet

Kontakta resursteamet om du behöver särskilt stöd när du ska planera dina studier.

Läs- och skrivsvårigheter

Prövningsenheten

Nivåtester

Uppdaterad: