Kontaktuppgifter och öppettider

 

Kungsgatan 85

Telefontider:
Måndag–torsdag 9.00–11.00
Fredag 10.00–12.00

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta lokala råd kommer våra receptioner att ha tillfälliga öppettider från 23 oktober till och med 3 november: 
Måndag-torsdag 9.00-16.00
Fredag 10.00-15.00 (fredag 30 oktober har vi stängt) 

Gottsunda

Gottsunda centrum, entréplan och plan 6

Öppettider på plan 6: 
Måndag–fredag 8.00–17.00

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta lokala råd kommer våra receptioner att ha tillfälliga öppettider från 23 oktober till och med 3 november:
Måndag-torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00 (fredag 30 oktober har vi stängt)

Skolexpedition

Bolandsgatan 4

Öppettider: Skolexpeditionen är öppen dagtid.

Studie- och yrkesvägledning, Kungsgatan 85

Telefontider
måndag–torsdag 13.00–15.00

Chattider:
måndag-torsdag 9.00-11.00

Sfi-mottagningen

Kungsgatan 85

Telefontider tills vidare:
Måndag-torsdag 09.00-13.00

Drop-in:

Sfi-mottagningens drop-in är stängd tills vidare. Kontakta Sfi-mottagningen via telefon eller mejl. 

Antagningsenheten

Telefontider: måndagtorsdag 10.0011.00

Samhällsorientering för nyanlända, SO

Vuxteamet

Kontakta vuxteamet om du behöver särskilt stöd när du ska planera dina studier.

Läs- och skrivsvårigheter

Prövningsenheten

Nivåtester

Uppdaterad: