Kontaktuppgifter och öppettider

 

Kungsgatan 85

Telefontider:
Måndag–torsdag 9.00–11.00
Fredag 10.00–12.00

Öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag 9.00–16.00
Tisdag 9.00–18.00
Fredag 12.30–16.00

Gottsunda

Gottsunda centrum, entréplan och plan 6

Öppettider på plan 6: 
Måndag–fredag 8.00–17.00

Drop-in på entréplan:
Måndag-fredag 8.00-17.00

Skolexpedition

Bolandsgatan 4

Öppettider: Skolexpeditionen är öppen dagtid.

Sfi-mottagningen

Kungsgatan 85

Utökade telefontider från och med 25 mars:
Måndag-torsdag 09.00-16.00
Fredag 09.00-15.00

Drop-in:

Sfi-mottagningens drop-in är stängd tills vidare. Kontakta Sfi-mottagningen via telefon eller mejl. 

Måndag 10.00–15.00
Tisdag 13.00–18.00
Onsdag 12.30–15.00
Torsdag 9.00–11.30

Studie- och yrkesvägledning vuxenutbildning

Telefontider: måndag–fredag 13.00–15.00

Samhällsorientering för nyanlända, SO

Prövningsenheten

Läs- och skrivsvårigheter

Antagningsenheten

Telefontider: måndagtorsdag 10.0011.00

Nivåtester

Konsultativa Vuxteamet

 

Uppdaterad: