Kontaktuppgifter och öppettider

 

Kungsgatan 85

Telefontider:
Måndag–torsdag 9.00–11.00
Fredag 10.00–12.00

Öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag 9.00–16.00
Tisdag 9.00–18.00
Fredag 12.30–16.00

Gottsunda

Gottsunda centrum, entréplan och plan 6

Öppettider på plan 6:
Måndag–fredag 8.00–17.00

Drop-in på entréplan:
Måndag-fredag 8.00-17.00

Skolexpedition

Bolandsgatan 4

Öppettider: Skolexpeditionen är öppen dagtid.

Sfi-mottagningen

Kungsgatan 85

Telefontider:
Måndag 9.00–10.00
Tisdag 9.00–11.00
Onsdag 15.30–16.30

Drop-in:
Måndag 10.00–15.00
Tisdag 13.00–18.00
Onsdag 12.30–15.00
Torsdag 9.00–11.30

Studie- och yrkesvägledning vuxenutbildning

Telefontider: måndag–torsdag 13.00–15.00

Samhällsorientering för nyanlända, SO

Prövningsenheten

Läs- och skrivsvårigheter

Antagningsenheten

Telefontider: måndagtorsdag 10.0011.00

Nivåtester

Konsultativa Vuxteamet

Telefontider: torsdag 13.00–16.00

Uppdaterad: