För elever

För dig som läser på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller en yrkesutbildning.

I antagningsbeskedet ser du vilka kurser du är antagen till. Där finns också information om tid och dag för kursstart.

Anmäl om du inte kan komma till kursstart

Om du inte kan komma till kursstart måste du anmäla det. Om du inte meddelar frånvaro innan kursstart förlorar du din plats.

Anmäl frånvaro till ujc.skolexp@uppsala.se

Learnify

Skolan arbetar med lärstödet Learnify. Där finns bland annat planering, uppgifter och hemuppgifter. Du kan också ha kontakt med dina lärare via Learnify. När du börjar studera får du inloggningsuppgifter av din lärare.

Logga in på Learnify

Scheman och lektionssalar

Schemat finns i skolans entré vid kursstart. Det är alltid viktigt att du tar del av informationen där innan du går till din kurs.

Se schema och salar - välj grupp, namn på gruppen och rätt vecka 

Elevhälsa

På Utbildnings- och jobbcenter finns en samlad elevhälsa som består av speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och studie- och yrkesvägledare . Tillsammans med rektorerna arbetar vi främjande, förebyggande och åtgärdande för att du som elev ska nå dina studiemål. Elevhälsans uppdrag är att tillsammans med lärarna arbeta för en bra och positiv lärmiljö och hjälpa dig med det som kan vara hinder i ditt lärande. Det sker bland annat med hjälp av anpassningar och pedagogiskt och psykosocialt stöd på olika sätt.

Kontakta oss på elevhälsan

Uppdaterad: