Läs- och skrivsvårigheter

Vi kartlägger, informerar och ger råd om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Läs- och skrivsvårigheter kan ha många olika orsaker och det yttrar sig på olika sätt. Vi ger information och rådgivning om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Vi gör också läs- och skrivbedömningar och ger förslag på åtgärder.

Så här går bedömningen till

  • samtal
  • test och bedömningar av: talat språk, lästeknik, läsförståelse, skrivning och språkligt minne
  • tidsåtgång: fyra timmar vid ett eller flera tillfällen
  • överlämning av utredningsresultat, inklusive åtgärdsförslag
  • skriftlig dokumentation. 

Vi samarbetar med våra utbildningsanordnare

Vi pratar med våra utbildningsanordnare om läs- och skrivsvårigheter och om undervisning för personer med funktionsvariation. Vi pratar om:

  • Varför är det viktigt att göra en utredning och hur det går till?
  • Hur identifierar man läs- och skrivsvårigheter?
  • Hur kan lärare stötta eleverna?
  • Hur förväntas skolan stötta elever genom pedagogiska anpassningar och hjälpmedel vid kunskapsinhämtande som prov?

För demonstration av kompensatoriska hjälpmedel

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Ungkompensations webbplats

Kontakt

Läs- och skrivsvårigheter

Uppdaterad: