Utbildnings- och jobbcenter

På Utbildnings- och jobbcenter kan du få information om vuxenutbildning och om jobb och praktik. Vi finns på flera platser i Uppsala. Kontakta oss eller besök oss och öka dina chanser till jobb.

Du kan träffa utbildnings- och jobbcoach, studie- och yrkesvägledare, söka och läsa vuxenutbildning, gå på rekryteringsträffar och träffa arbetsgivare på mässor.

Vi kan också hjälpa dig som är arbetsgivare att rekrytera.

Besök ett utbildnings- och jobbcenter

Utbildnings- och jobbcenter finns på flera platser i Uppsala. Där träffar du utbildnings- och jobbcoacher. Du kan också ringa eller mejla till oss.

Du kan till exempel få:

  • stöd när du ska skriva ett personligt brev, cv eller fylla i en ansökan om jobb
  • råd inför en jobbintervju
  • öva på att göra en jobbintervju
  • information om vuxenutbildning
  • hjälp med att göra en ansökan till vuxenutbildning

Det kostar inget att träffa en utbildnings- och jobbcoach.

Hitta utbildnings- och jobbcenter

Prata om studier och yrken

Du kan ha ett bokat möte med en studie- och yrkesvägledare för att till exempel:

  • prata om vilka utbildningar och yrken som kan passa för dig
  • planera för gymnasieexamen eller slutbetyg
  • få information om behörighet för olika utbildningar
  • få allmän information om studieekonomi

Samtalet utgår från dina erfarenheter, styrkor, intressen och förutsättningar. Du kan boka tid för samtal på plats på utbildnings- och jobbcenter, på telefon eller digitalt.

Boka tid för studie- och yrkesvägledning

Det kostar inget att träffa en studie- och yrkesvägledare.

Studera på vuxenutbildning

Du kan läsa vuxenutbildning, komvux, på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna och Gottsunda. Lär dig svenska på sfi-kurs eller på svenska som andraspråk. Läs in gymnasiebetyg eller gå kurser så att du kan söka till universitet och högskola. Vi har yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar i yrken där det finns många lediga jobb.

Läs om Utbildnings- och jobbcenters utbildningar

Om du behöver extra stöd i studier

I Gottsunda finns ett lärcentrum. Dit är du välkommen om du behöver extra stöd när du studerar.

Läs om vilket stöd du kan få på Lärcentrum

För arbetsgivare

Utbildnings- och jobbcenter kan hjälpa arbetsgivare att rekrytera. Vi ordnar rekryteringsträffar och utbildnings- och jobbmässor där du som arbetsgivare kan delta. I vuxenutbildningen har vi många elever som utbildar sig i olika bristyrken.

Läs om Utbildnings- och jobbcenter för arbetsgivare

Se en film om utbildnings- och jobbcenter

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utbildnings- och jobbcenter