Godshantering med svenska som andraspåk

Godshantering är arbete på lager och terminal. Du kan till exempel jobba med att ta emot, plocka, packa och skicka varor till kunder. Praktik ingår. På den här utbildningen läser du också sfi D eller svenska som andraspråk.

På utbildningen läser du yrkeskurser inom godshantering. Personal inom godhantering, lager och terminal är ett bristyrke. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Samtidigt som du läser kurser i yrket läser du 200 p svenska. Du kan läsa antingen sfi D eller svenska som andraspråk. Du får läsa den delkurs som motsvarar din nivå på svenska. 

Studier i klassrum innebär att du går i skola enligt schema och måste vara på lektionerna. Praktik, som också kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i lägst Sfi C, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är på skolan.
  • Utbildningen är 35 veckor, totalt 900 poäng (700 poäng yrkeskurser och 200 poäng svenska).
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.
Du har APL minst 15 % av utbildningen men det kan också vara mer.
På APL följer du din handledares arbetstider.

Innehåll

I utbildningen lär du dig bland annat om hantering av lager och gods, godshantering och service och bemötande. Du läser också svenska.

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på godshantering) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på godshantering)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Bergstrands vuxenutbildning 

Adress: Hansellisgatan 21

Telefon: 018-418 86 30

E-post: uppsala@beut.se

Skolans webbplats: Bergstrands vuxenutbildning Uppsala

Uppdaterad: