Studie- och yrkesvägledning

Vi hjälper dig med vilka kurser du kan gå och hur du ansöker. Tillsammans tar vi fram en studieplan.

Anders Bergström

Studie- och yrkesvägledare, Lärvux

Louise Adner Fors

Speciallärare Lärvux
Uppdaterad: