Stöd från EU och Erasmus

Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning får stöd från program inom EU och Erasmus.

Flera utbildningar och projekt inom vuxenutbildningen får stöd genom EU och Erasmus. 

EU stöder projekt som hjälper människor att utveckla sin kompetens och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Inom Erasmus finns stöd för projekt inom vuxnas lärande. Utbildnings- och jobbcenter har ackreditering och en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och elevutbyten.

Officiell logotyp EU

 

 

Uppdaterad: