Lärvux

Lärvux är komvux som särskild utbildning och en del av kommunens vuxenutbildning. Du kan studera på Lärvux när du har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Vi finns på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.