Fastighetstekniker

Är du intresserad av fastigheters tekniska system som drift, underhåll och skötsel? Kanske kan du passa som fastighetstekniker. Du behöver vara intresserad av teknik och IT, gilla problemlösning och att ge god service.

Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetstekniker.

Yrket har blivit mer mångsidigt än tidigare och tekniska kunskaper samt datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Flera av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper.

En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontroll och övervakning av värme och ventilation. Arbetet som fastighetstekniker innebär tät kontakt med både hantverkare och hyresgäster och flera av kurserna handlar därför om kommunikation. 

Läs mer om yrke, framtid och lön som fastighetstekniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till fastighetstekniker

Inom utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Därefter får du fördjupade kunskaper inom service, elarbeten samt automation inom fastigheten.

Det är en lärlingsutbildning med huvuddelen av undervisningen på en arbetsplats.

Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. 

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan eller matematik grund delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning.
  • Utbildningen är 52 veckor, 1500 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Under utbildningen ingår praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser som handlar om fastighetsförvaltning och service, reglerteknik, värmelära ochs styrsystem.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på fastighetstekniker).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars, augusti och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på fastighetstekniker)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: