Svenska för pedagoger

Svenska för pedagoger (SFP) är en särskild utbildning och ett första steg mot svensk lärarlegitimation. Om du har en lärarutbildning från ett annat land och vill bli lärare i Sverige är du välkommen att söka Svenska för pedagoger.

Utbildningen är på heltid.

Du startar på den nivå du är och läser svenska upp till gymnasienivå (SVA 3).

Nya kurser startar var 10 vecka.

 

Du får läsa svenska och en orienteringskurs i pedagogik tillsammans med andra lärare från olika länder. Du får dessutom göra språkpraktik.

Kursen i pedagogik ger dig information om den svenska skolan och du lär dig mer om hur lärare arbetar i Sverige. Vi diskuterar olika teman och ämnen, t ex demokrati, regler, olika typer av funktionsnedsättningar (handikapp) och problem i skolan som tex diskriminering och mobbning.

 

Språkpraktik

Du lär dig också yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige.

Du får göra språkpraktik på en skola. På praktiken får du följa en lärares arbete en period.

Du deltar i skolans vardag så att ditt språk kan utvecklas.

Vem kan studera SFP?

  • Du har arbetat som lärare i ditt hemland.
  • Du bor i Uppsala län. Om du inte bor i Uppsala kommun måste din hemkommun godkänna att du studerar på SFP .
  • Du har svenskt personnummer eller uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare.

 

Ansök här!

Fyll i och skicka in blanketten via e-post eller post.

Om du bor utanför Uppsala kommun kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din kommun.

Ansökningsblankett SFP – Svenska för pedagoger (PDF, 235 KB) (PDF, 235 KB)

Kontakta oss

E-post: 

sfx@uppsala.se

Postadress: 

SFX Uppsala

Utbildnings- och jobbcenter Boländerna

753 75 Uppsala

 

Studiemedel från CSN

Du kan söka studiemedel från CSN för pedagogikkurs 1 och 2, och från och med kursen svenska som andraspråk Grund.

När du har läst SFP

När du är klar med SFP kan du ansöka om svensk lärarlegitimation hos Skolverket. Skolverket bedömer om du kan få svensk lärarlegitimation eller inte.

Du kanske behöver komplettera med kurser och det kan du göra via till exempel Utländska lärares vidareutbildning. Utbildningen finns bland annat på Stockholms universitet och Örebros universitet. 

Uppdaterad: