Murare

Murare är ett av de äldsta yrken man känner till. Även om material och tekniker har utvecklats är fortfarande hantverket viktigast. Det är ett omväxlande arbete. Muraren arbetar både inne och ute beroende på vad som ska byggas men det är oftast mer utomhusjobb.

Murare arbetar med att bygga upp väggar, att klä hus med fasadtegel och putsar fasader. Arbetet kan också innebära att mura spisar och skorstenar, eller att arbeta med renoveringar. Byggteknik och material har förändrats, men grunden för arbetet är ändå murarens hantverksskicklighet.

Det finns möjligheter att specialisera sig inom murning eller putsning. Murare kan också arbeta med inredningsjobb, till exempel innerväggar av tegel eller puts, murverk för öppna spisar och skorstenar eller montering av kaminer och kakelugnar. Ibland ingår också arbete med plattsättning.

Läs mer om yrke, framtid och lön som murare på Arbetsförmedlingens webbplats

Yrkesutbildning till murare

I utbildningen till murare ingår både kurser inom allmän husbyggnad och specialkurser inom olika delar av murning.    

Praktik/APL

Praktik är en viktig del av utbildningen. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. På APL får du praktiskt utföra sådant du lärt dig på skolan.

När du gör APL arbetar du samma tider som din handledare på arbetsplatsen. Det kan vara både vardag, kväll och helg.

Utbildning i flera former

Grundutbildningen är 1100p. Behöver du läsa utbildningen kombinerat med svenska som andra språk läser du 1300p. Utbildningsformen är i klassrum på heltid i båda uppläggen.

Murare

Studier på heltid, på plats i skolan
Läs mer om murare

Murare med svenska som andraspåk 

Studier på heltid. Du läser svenska samtidigt som du läser yrkeskurser inom husbyggnad och mureri. Kursen är för dig som inte har godkänt betyg i svenska som andraspråk. 
Läs mer om murare med svenska

Uppdaterad:

Andra sidor under: Murare