Antagning

Utbildnings- och jobbcenter ansvarar för antagning till svenska för invandrare (sfi), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni för kurser som startar i augusti och i december kurser som startar i januari. Antagningsbesked till övriga kurser skickas ut senast 2–3 veckor före kursstart.

På ansökningswebben finns frågor och svar om ansökan och antagning.

Ansökan för dig med skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte göra ansökan via webben. Du ska fylla i en ansökan som du kan ladda ner och skriva ut: 
Kommunal vuxenutbildning ansökan sekretess (PDF, 395 KB)

Du kan också hämta en utskriven blankett på Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, Kvarngärdet/Gränby eller Boländerna. Här kan du också lämna in din ifyllda ansökan. Tänk på att bifoga dina betyg samt ett personbevis där folkbokföringskommun framgår. Om du skickar den per post ska du märka kuvertet med sekretess.

Ansökan för nordisk medborgare och EU/EES-medborgare utan svenskt personnummer

Är du nordisk medborgare eller EU/EES-medborgare utan svenskt personnummer ska du inte göra ansökan via webben. Du ska fylla i en ansökan som du kan ladda ner och skriva ut:

Kommunal vuxenutbildning ansökan - studieplanering EU-medborgare utan svenskt personnummer (PDF, 224 KB)

Tänk på att bifoga dina betyg och en kopia på pass. 

Kontakt

Antagningsenheten

Telefontider: måndag–torsdag 10.00–11.00.

OBS onsdag 27 sep och torsdag 28 sep är telefonen stängd.

Kontakta oss för frågor som handlar om antagning till vuxenutbildningar.

Uppdaterad: