Antagning

Utbildnings- och jobbcenter ansvarar för antagning till svenska för invandrare (sfi), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni för kurser som startar i augusti och i december kurser som startar i januari. Antagningsbesked till övriga kurser skickas ut senast 2–3 veckor före kursstart.

På ansökningswebben finns frågor och svar om ansökan och antagning.

Du som har skyddade personuppgifter, är nordisk medborgare eller EU/EES-medborgare utan svenskt personnummer ska

  • kontakta Utbildnings- och jobbcenter för att få en ansökningsblankett eller besök oss i Gottsunda centrum
  • skicka eller lämna ansökan med bifogade betyg och intyg till antagningsenheten.

Kommunal vuxenutbildning ansökan sekretess (PDF, 256 KB)

Nordisk medborgare och EU/EES-medborgare ska skicka med en kopia på pass. Har du skyddade personuppgifter ska du märka kuvertet med sekretess.

Kommunal vuxenutbildning ansökan - studieplanering EU-medborgare utan svenskt personnummer (PDF, 224 KB)

Antagningsenheten

Telefontider: måndag–torsdag 10.00–11.00.

Kontakta oss för frågor som handlar om antagning till utbildningar. 

Uppdaterad: