Svenska för medicinsk personal

Svenska för medicinsk personal (SFM) är en särskild utbildning och ett första steg mot svensk legitimation. Om du har en medicinsk utbildning från ett annat land och vill arbeta inom vården i Sverige är du välkommen att söka SFM.

Utbildningen är på heltid.

Du startar på den nivå du är och läser svenska upp till gymnasienivå (SVA 3).

Nya kurser startar var 10 vecka.

 

Du får läsa svenska och en medicinsk orienteringskurs tillsammans med vårdpersonal från olika länder.

Kursen i medicin ger dig information om lagar och regler som finns inom vård och omsorg. Du lär dig om basala hygienrutiner, S-HLR (Hjärt- och lungräddning) och SBAR. Vi tränar också anamnes och status.

Du får göra studiebesök och lyssna på olika föreläsningar, bland annat från Socialstyrelsen kring legitimation.

 

Språkpraktik

Du lär dig också yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige.

Det finns möjlighet att göra språkpraktik på en arbetsplats inom vården. På språkpraktiken får du följa vårdpersonalens arbete en period.

Du deltar i sjukvårdens vardag så att ditt språk kan utvecklas.

 

Vem kan läsa SFM?

  • Du som är sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker, dietist eller apotekare.
  • Du bor i Uppsala län. Om du inte bor i Uppsala kommun måste din hemkommun godkänna att du studerar på SFM.
  • Du har fått Socialstyrelsens godkännande att fortsätta på vägen mot legitimation.
  • Du har svenskt personnummer eller uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare.

 

Ansök här!

Fyll i och skicka in blanketten via e-post eller post.

Om du bor utanför Uppsala kommun kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din kommun.

Ansökningsblankett SFM – Svenska för medicinsk personal (PDF, 237 KB) (PDF, 237 KB)

 

Kontakta oss

E-post: 

sfx@uppsala.se

Postadress: 

SFX Uppsala

Utbildnings- och jobbcenter Boländerna

753 75 Uppsala

 

Studiemedel från CSN

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för orienteringskurs 1 och 2 och från och med kursen svenska som andraspråk grund.

 

När du har läst SFM

Du som har en examen från ett land utanför EU/EES behöver komplettera din utländska utbildning när du har läst SFM.

Du kan göra ett kunskapsprov hos Socialstyrelsen eller läsa en kompletterande utbildning på universitet.

Om du har en examen från ett EU/EES-land kan du ansöka om svensk legitimation när du har fått betyg på SVA 3.

 

 

Uppdaterad: