Isoleringsmontör

En isoleringsmontör sätter isolering runt rör, cisterner och pannor. Arbetet är viktigt för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor. Det är ett yrke som passar dig som är kreativ och har förmåga att planera ditt arbete.

Isoleringsmontörer arbetar inom VVS - värme, ventilation och sanitet. I arbetet ingår att isolera rör och anläggningar. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor. Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste ofta hitta nya lösningar för varje uppdrag.

Arbetet utförs i alla typer av fastigheter. Ofta arbetar isoleraren på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VVS-montörer.

Arbetet kan vara tungt och du behöver kunna arbeta i trånga utrymmen.

Läs mer om yrke, framtid och lön som isoleringsmontör på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till isoleringsmontör

På utbildningen till isoleringsmontör får du lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-, brand- och ljudisolering.

Utbildningen är individanpassad och studielängden kan variera beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet .

Du är lärling på en arbetsplats minst 70% av tiden.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. 

Efter avslutad vuxenutbildning behöver du arbeta ca 2 år som lärling innan du får avlägga branschprov. Du har rätt till lärlingslön enligt kollektivavtalet. Du måste även ha betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1 och engelska 5 för att få genomföra provet.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan eller matematik grund delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på ett företag.
  • Utbildningen är 52 veckor, 1500 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på en arbetsplats.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser som handlar om värmeteknik och sanitetsteknik och om olika slags isolering. Du lär dig också svetsa och löda. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på isoleringsmontör).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars, augusti och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på isoleringsmontör)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: