Servicebiträde

Servicebiträde är ett yrke inom vård och omsorg. Som servicebiträde får du hjälpa till med olika praktiska saker på ett boende eller en vårdavdelning. Det passar bra för dig som gärna vill arbeta inom vården men inte kan så mycket svenska än och inte är undersköterska.

På till exempel äldreboenden i Uppsala kommun behövs servicebiträden. Som servicebiträde hjälper du till med praktiska saker. Du arbetar inte direkt med de boende utan hjälper dina kolleger som arbetar där med olika uppgifter. Du kan till exempel få packa upp varor, städa eller förbereda måltider. Det är viktigt för att arbetet på boendet ska fungera väl.

Yrkesutbildning till servicebiträde

På utbildningen läser du yrkessvenska, delar av vårdkurser och en städkurs. Praktik ingår i utbildningen. När du är på praktik arbetar du samma tider som din handledare på arbetsplatsen.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i Sfi D eller motsvarande kunskaper.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är i studieformen flex. Flera dagar i veckan har du lektioner på skolan. De andra dagarna studerar du hemma.
  • Utbildningen är 22 veckor, 450 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

APL betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det kallas ofta för praktik. Du har APL 3 veckor under utbildningen. APL är på vardagar men ibland kan det också vara kväll eller helg.

Innehåll

Du läser yrkessvenska, delar av vårdkurser och en städkurs. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben.  (Sök på Servicebiträde).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari och augusti. 
Ansök på ansökningswebben. (Sök på Servicebiträde)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: