Elevassistent

Är du intresserad av att arbeta med barn och unga? Att jobba som elevassistent innebär att du arbetar med elever som behöver extra stöd i olika skolsituationer. Det är viktiga uppdrag för att barn och unga ska få möjlighet att utvecklas och må bra. För att passa som elevassistent behöver du vara både kreativ, tålmodig och bra på att kommunicera.

yrkessidor elevassistent_750x250.jpg

Elevassistentens grunduppgift är att finnas som stöd och resurs för en eller flera elever. Arbetet kan innebära att hjälpa eleven att få studiero och kunna delta i undervisningen. I vissa fall är man en praktisk hjälp för eleven genom att hjälpa till vid måltider, raster eller vid ombyte.

Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på raster och på fritids. Arbetsuppgifterna varierar beroende på det stöd eleven är i behov av och den skola man arbetar vid. 

Läs mer om yrke, framtid och lön som elevassistent på Arbetsförmedlingens webbplats

Yrkesutbildning till elevassistent

I en elevassistentutbildning ingår kurser som du behöver för att utföra yrket på ett bra och pedagogiskt sätt. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Samarbete och kommunikation är också viktiga delar i utbildningen.

Du har lektioner i skolan flera dagar i veckan. Dessutom behöver du läsa ungefär 25 timmar i veckan på egen hand.

Förkunskaper

  • Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid vilket betyder att du behöver kunna studera upp till 40 timmar varje vecka.
  • Utbildningen är 67 veckor, 1450 poäng.
  • Du kan ha rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en obligatorisk del av utbildningen- När du är på APL måste du följa din handledares arbetstider. Inför APL måste du visa ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

I utbildningen läser du bland annat kurser i pedagogik, lärande och utveckling, kommunikation och specialpedagogik.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben.  (Sök på elevassistent).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på elevassistent)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Gottsunda

Adress: Gottsunda centrum, Valthornsvägen 3b. Våning 6.

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: