Undersköterska klassrum

Utbildningen är för dig som vill arbeta inom vård och omsorg som undersköterska. Den här utbildningen är i studieformen klassrum. Du har undervisning på plats i skolan eller arbetsplatsen.

I utbildningen lär du dig att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Exempel på uppgifter är att hjälpa människor med personlig vård, hälsa och hygien. Du får också lära dig att hantera medicinska uppgifter, hushållsuppgifter eller administrativa och sociala uppgifter. 

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan/matematik grund delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen har studieformen klassrum.
  • Utbildningen är 72 veckor, 1650 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

Du har APL minst 12 veckor under utbildningen.
APL förekommer under vardag, kväll och helg. Du ska kunna följa handledarens arbetstider och vara beredd på obekväm arbetstid.

För APL behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser i omvårdnad, psykiatri, hälso- och sjukvård. psykologi samt anatomi och fysiologi 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben.  (Sök på Undersköterska - klassrum).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars, augusti och oktober. 
Den ges omväxlande på Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning och på Kompetensutvecklingsinstitutet KUI.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Undersköterska klassrum)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Kompetensutvecklingsinstitutet KUI Uppsala

Adress: S:t Persgatan 22

Telefon: 010-4340770

E-post: uppsala@kui.se

Webbsida: KUI Uppsala Utbildningscenter

Uppdaterad: