Anläggningsmaskinförare

En anläggningsmaskinförare arbetar med att köra olika slags maskiner för anläggning. Vanliga maskiner är grävmaskiner och hjullastare men yrket är brett och det finns många slags maskiner och arbetsuppgifter. En maskinförare kan också arbeta med exempelvis snöröjning. Maskinföraren ska också kunna underhålla, serva och reparera maskinerna.

Som anläggningsmaskinförare kör du maskiner för till exempel grävning, lastning och lossning. Två vanliga maskiner är grävmaskiner och hjullastare men inom yrket finns många olika arbetsuppgifter. Vägbyggnad och grundläggning är stora arbetsområden.  

Förutom att hantera maskinerna korrekt behöver en maskinförare kunna läsa ritningar och beskrivningar så att arbetet blir rätt utfört. Ofta används digital utrustning för att mäta och positionera rätt.. 

Läs mer om yrke, framtid och lön som maskinförare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till anläggningsmaskinförare

I utbildningen till anläggningsmaskinförare får du lära dig att köra hjullastare och grävmaskin. Du får lära dig om grundläggning, vägbyggnad och ledningsbyggnad. I utbildningen ingår också ritningsläsning, mätning och utsättning.  

Efter utbildningen kan du ansöka om anställning som lärling på ett företag. Under lärlingstiden får du lärlingslön enligt avtal. Efter minst 24 månader kan du ansöka om yrkesbevis.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • B-körkort (kopia på körkortet ska bifogas ansökan)

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är 30 veckor, 1200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Under utbildningen ingår 12 veckors praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Innehåll

Under utbildningen läser du flera kurser för anläggningsförare tillsammans med kurser inom anläggning. 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i september (under september startar två kurser). Utbildningen är ännu inte sökbar, men när det är dags att söka gör du det på ansökningswebben.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Anläggningsmaskinförare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd och anpassningar för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen

Har du frågor om den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

ME-skolan (Maskinentreprenörerna)

Adress: Jälla gård, 755 94 Uppsala

Telefon: 08-7627086

Skolans webbplats: ME-skolan Yrkesvux Uppsala

Uppdaterad: