Grundläggande och gymnasiala kurser

Du kan läsa kurser i allmänna ämnen på grundläggande nivå (motsvarande klass 7-9) och på gymnasial nivå. Undervisningsformerna är klassrum, flex eller distans.

Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. 

Du kan söka till komvux från höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan även söka om du är under 20 år och har ett examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan.

Grundnivå

Komvux grundläggande vuxenutbildning är till för dig inte har alla de kunskaper som ingår i grundskolan.

Om du läser sfi, svenska för invandrare, ska du vara klar med sfi innan du börjar på komvux på grundnivå.

När du är klar med grundnivån kan du fortsätta att läsa fristående kurser på gymnasial nivå eller en yrkesutbildning.

Komvux på grundläggande nivå ska ge dig de kunskaper som du som vuxen behöver för att delta i samhällslivet och i arbetslivet. Du ska också få förutsättningar för att kunna fortsätta studera.

Gymnasial nivå

Om du inte har allmän behörighet att läsa vidare på högskola, universitet och yrkeshögskola har du rätt att läsa komvux på gymnasial nivå. 

Du får också läsa på gymnasial nivå för att få särskild behörighet som du behöver för en utbildning du ska gå på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Höja betyg eller läsa tilläggskurser

Har du betyget A, B, C, D eller E på en gymnasiekurs kan du göra en prövning. Om du har fått betyget F kan du läsa om på kursen på komvux.

Vad är prövning?

En prövning är ett prov (ofta både skriftligt och muntligt) som du gör för att höja betyget i en kurs eller för få ett betyg i en kurs du inte har gått på gymnasiet. Inför en prövning studerar du på egen hand och det ingår ingen undervisning. Läs mer om prövning.

Hitta och ansök

På ansökningswebben hittar du när kurser och utbildningar startar
och när du kan söka till dem.

För att söka ska du logga in med e-legitimation eller lösenord.
Fyll i dina uppgifter och bifoga dina betyg.

Hitta och ansök till utbildningar på ansökningswebben

Skolor som har kurser i allmänna ämnen

Utbildnings- och jobbcenter Boländerna har kurser i allmänna ämnen på grundläggande nivå och gymnasial nivå med studieformerna klassrum och flex.

Läs om Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning

Hermods har kurser i allmänna ämnen på grundläggande nivå och gymnasial nivå med studieformerna flex och distans. 

Läs om utbildningar på Hermods 

Uppdaterad: