Utbildningar hos Utbildnings- och jobbcenter

Vi har ett brett utbud av utbildningar och kurser.

Du kan läsa in betyg från grundskola eller gymnasium. Du kan också komplettera din behörighet för att kunna söka till högskola och universitet.

Yrkesutbildningarna leder till yrken i branscher där efterfrågan på arbetskraft är stor. Det finns kombinationskurser för dig som vill lära dig svenska samtidigt som du går en yrkesutbildning.

Du kan läsa svenska för invandrare, sfi, och samhällsorientering, so. Du kan också läsa kurser på Lärvux.

Vi har utbildningar inom

Att studera hos oss

Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning finns i Boländerna, på Sylveniusgatan, i Uppsala Business Park och i Gottsunda.

Vi har behöriga, erfarna och engagerade lärare och det finns möjlighet att få extra stöd under studierna. Du kan välja att läsa på dag- eller kvällstid och anpassa din studietakt. Vi har webbstöd via Learnify där du har kontakt med din lärare.

Ansökan

Du ansöker på webben. Där finns ansökningsdatum för kurser och utbildningar. Välj Utbildnings- och jobbcenter under skola.

Ansök till utbildningar

Uppdaterad: