Kontakta Skolledningen

Ulrika Grönqvist

Avdelningschef för Vuxenutbildningen

Jesper Hedin

Enhetsrektor SFI/Svenska som andraspråk

Anneli Sallin

Biträdande rektor med ansvar för Sfi vid UJC Gottsunda, Sfi för synskadade, lärcentrum och SO på modersmål för nyanlända

Sabah Göransson

Biträdande rektor, SFI

Stefan Jakobsson

Biträdande rektor med ansvar för allmänna ämnen (exklusive svagrund) samt lärvux (särskild utbildning för vuxna)

Anders Bergström

Studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter

Helena Ramqvist

Enhetsrektor för yrkesutbildningar

Kristoffer Moteie

Biträdande rektor, Barn och fritid

Christian Nordgren

Biträdande rektor, yrkesutbildningar inom restaurang
Uppdaterad: