Anläggningsarbetare

Anläggningsarbete är många olika saker. I yrket ingår både att bygga gator, vägar och broar, och att anlägga parker och trädgårdar. Du har goda möjligheter att specialisera dig inom de områden som passar dig.

yrkessidor anläggning 1_750x250.jpg

Att arbeta som anläggningsarbetare (eller anläggare) innebär att man har flera olika arbetsuppgifter. Anläggare jobbar med att bygga gator, vägar, broar och i det ingår till exempel asfaltläggning och liknande. Det är också anläggare som lägger sten i parker eller på torg, eller anlägger gräsmattor.

Läs mer om yrke, framtid och lön som anläggningsarbetare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till anläggningsarbetare

Du läser grundläggande teoretiska kurser inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom snickeri/träarbete, måleri samt plåtslageri. Sedan läser du yrkeskurser inom anläggning.

Studielängden kan variera. Hur länge just du behöver studera beror på din studietakt och tidigare erfarenhet .

Du är lärling på en arbetsplats minst 70% av tiden.

Under utbildningen läser du också säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. 

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på ett företag.
  • Utbildningen är 48 veckor, 1200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Under utbildningen ingår praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser inom anläggning, stensättning, vägbyggnad och gröna ytor. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på Väg- och anläggningsarbetare).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Väg- och anläggningsarbetare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd och anpassningar för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: