Barnskötare

Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Du har lektioner i skolan flera dagar i veckan. Dessutom behöver du läsa ungefär 25 timmar i veckan på egen hand.

Att arbeta som barnskötare ger dig en vardag där kan göra skillnad. Barnskötare arbetar mest med små barn i åldern 1-6 år. Du kan arbeta på förskola eller i förskoleklass och fritids. Du hjälper barnen att utvecklas genom lekar och aktiviteter.

I en barnskötarutbildning ingår kurser som du behöver för att utföra yrket på ett bra och pedagogiskt sätt. Du läser bland annat om barns utveckling, om hälsa och barns lärande.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid vilket betyder att du behöver kunna studera upp till 40 timmar varje vecka.
  • Utbildningen är 67 veckor, 1450 poäng.
  • Du kan ha rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en obligatorisk del av utbildningen. På APL följer du din handledares arbetstider.

För APL behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser om barns lärande och utveckling, grundläggande vård och omsorg, pedagogik och kommunikation.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben.  (Sök på barnskötare).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i augusti. 
Ansök på ansökningswebben. (Sök på barnskötare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd och anpassningar för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Gottsunda

Adress: Gottsunda centrum, Valthornsvägen 3b. Våning 6.

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: