Folkbokförd i annan kommun

Du som är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser i Uppsala kommun ska skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vuxenutbildningen i din hemkommun måste godkänna kurserna du sökt. Ansökan ska vara hos din hemkommun senast sista ansökningsdag.

Din hemkommuns yttrande måste vara Uppsala kommun tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag. 

Uppdaterad: