Grundläggande nivå - kurser

Lär dig nya saker du kan behöva i din vardag och på ditt arbete. Det finns många kurser att välja på.

Utbildningar

Biologi

Lär dig om natur och miljö, hur människokroppen fungerar, friskvård och samlevnadsfrågor.

Djur och natur (delkurs biologi)

För dig som vill lära dig mer om djur, natur och hållbar utveckling.

Hälsa, friskvård och människokroppen (delkurs biologi)

För dig som vill lära dig mer om hälsa, friskvård och hur människokroppen fungerar.

Engelska

Lär dig förstå och göra dig förstådd på engelska.

På kursen lyssnar och pratar vi på engelska och läser och skriver enkla engelska texter. Du får spela spel, dramatisera och se på film, och du lär dig hur man lever i länder där man pratar engelska. Du lär dig också att använda lexikon.

Geografi

Lär dig om jordens klimat och natur, hur människor lever i olika delar av världen och var olika platser ligger.

Privatekonomi 

Lär dig att sköta din ekonomi bättre.

På kursen får du lära dig om budget, digitala betalningssätt och om vad du har för rättigheter och skyldigheter när du betalar för saker eller tjänster.

Historia

Lär dig mer om hur människor levde förr i tiden och hur historien påverkar våra liv.

Matematik

Lär dig att bli bättre på att räkna och använda matematik i vardagen.

Du får lära dig att lösa vardagliga matematiska problem, använda olika räknesätt, arbeta med längd, volym, vikt och tid. Du får använda miniräknare och dator och öva dig att använda pengar. Du får även lära dig att använda tabeller med anknytning till vardagslivet.

Delkurs Klockan (inom matematik)

Lär dig att läsa klockan och hur du räknar tid.

Delkurs Pengar (inom matematik)

Lär dig mer om hur pengar ser ut och hur du hanterar dem.

Religionskunskap

Lär dig mer om olika religioner och livsåskådningar.

Samhällskunskap

Lär dig mer om samhällsfrågor och vill veta mer om hur samhället fungerar.

Svenska

Lär dig att bli bättre på att kommunicera, läsa, skriva och uttrycka dig.

Under kursen samtalar vi, lyssnar och diskuterar. Du får läsa böcker, tidningar och se på film, och du får också skriva olika texter. Du får använda dator för att skriva och söka information. Du får också träna på stavning och ordkunskap och vi gör studiebesök och går på biblioteket.

Svenska som andraspråk

För dig med annat modersmål som vill lära dig svenska för att klara dig bra i Sverige.

Under kursen samtalar vi, lyssnar och diskuterar. Du får läsa böcker, tidningar och se på film, och du får också skriva olika texter. Du får använda dator för att skriva och söka information. Du får också träna på stavning och ordkunskap och vi gör studiebesök och går på biblioteket.

Svenska för invandrare, sfi

Vill du lära dig svenska på Lärvux? Kontakta oss

Mer information

Skolverkets kursplaner för kurser på grundläggande nivå

Kontakta Lärvux.

Uppdaterad: