Sprinklermontör

Sprinkler är viktiga för att skydda människor och byggnader när det börjar brinna. En sprinklermontör arbetar med att installera sprinklersystem, eller att kontrollera och utföra service på befintliga system. Det är ett viktigt yrke för att skapa säkerhet och brandskydd i byggnader och installationer

Inom sprinkler kan du arbeta med att installera nya sprinklersystem och sprinklercentraler. Du kan även jobba med service, då åker du runt och kontrollerar att sprinklersystemet som redan är installerat fungerar som de ska. Du kontrollerar system och utför service på sprinklercentraler och byter de delar som behöver förnyas.

Du behöver kunna läsa och tolka ritningar för att korrekt placera och ansluta sprinklersystemen. Du måste också vara metodisk och noggrann eftersom sprinkler är en så viktig del i säkerheten för människor och byggnader.

En sprinklermontör är en särskild roll inom industrirörmontör.
Läs mer om yrke, framtid och lön som industrirörmontör på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till sprinklermontör

På utbildningen till sprinklermontör får du lära dig grunderna som sprinklermontör. I det ingår både teori om hur en sprinkleranläggning och delarna i den fungerar och praktiska moment.

Utbildningen är individanpassad och studielängden kan variera beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet.

Du är lärling på en arbetsplats minst 70% av tiden.
Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen.

Efter avslutad vuxenutbildning behöver du arbeta ca 2 år som lärling innan du får avlägga branschprov. Du har rätt till lärlingslön enligt kollektivavtalet. Du måste även ha betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1 och engelska 5 för att få genomföra provet.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan eller matematik grund delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på ett företag.
  • Utbildningen är 48 veckor, 1200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på en arbetsplats.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser som handlar om industrirörteknik, entreprenadteknik, svets och lödning och sprinklerteknik.  Du läser också säkerhetsutbildningar som behövs i branschen.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på sprinklermontör).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på sprinklermontör)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: