Barnskötare/elevassistent - pedagogiskt och socialt arbete

Vill du arbeta med barn? De här yrkesutbildningarna ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan.

Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Att jobba som elevassistent innebär att du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare. 

Arbetsmarknaden för både barnskötare och elevassistenter är god.

Det här är flexutbildningar. Du har lärarledda lektioner cirka två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand efter en studiehandledning.

Utbildningens längd

Utbildningarna är 67 veckor och inkluderar 10 veckors praktik, APL. 
Under APL så följer du din handledares arbetstider och det är heltid. Oavsett om du har klassrumsundervisning eller läser Flex så kan du ha praktik på kvällar och helger.  

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Aktivitetsledarskap, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Socialt arbete 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Svenska från grundskolan/svenska som andra språk delkurs 4. Godkända betyg E/G.

Validering

Att validera kunskap betyder att du kan tillgodoräkna dig praktisk kunskap om du har erfarenhet inom området. Detta görs oftast genom någon form av kunskapstest. Om du har möjlighet att validera kartläggs under din första dag i skolan.

Ansökan

Aktuella sökdatum finns på ansökningswebben.

Ansök till utbildningarna (Välj skola Utbildnings- och jobbcenter)

Uppdaterad: