Om Lärvux

Lärvux finns på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Vi har flera klassrum och det finns ett fik för elever.

Du kan söka till Lärvux om du

 • har fyllt 20 år
 • har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada

Sök till Lärvux

 • om du har lust att gå i skolan igen
 • om du vill utveckla dina kunskaper
 • om du saknar kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Lärvux har flera nivåer av kurser

 • kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan
 • Kurser på grundläggande nivå motsvarande träningsskola
 • kurser på gymnasial nivå 
 • yrkeskurser på gymnasial nivå

Lärvux undervisning

 • de flesta kurser har undervisning två timmar i veckan i ett till två år.
 • undervisningen är i små grupper. Vi utgår från dina kunskaper och behov, därför kan tiden för hur länge du läser kursen variera. 

Så här fungerar dina studier

 • du planerar dina studier tillsammans med din lärare 
 • du följer din studieplan 
 • du kan läsa en eller flera kurser samtidigt

Intervju med en elev och en lärare

Hur är det att studera på Lärvux? Läs vår intervju med eleven Christine och läraren Louise

Studeranderåd

Studeranderådet träffas två gånger per år och diskuterar frågor som handlar om skolan. Till studeranderådet kan du vända sig om du har synpunkter på skolan. Eller om du har någon bra idé som du vill berätta om för skolledningen.

Kontakta din lärare om du vill veta mer om studeranderådet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Lärvux