Träarbetare

Som träarbetare arbetar du med att konstruera, montera, reparera och underhålla olika typer av träkonstruktioner inom byggbranschen. På utbildningen till träarbetare lär du dig husbyggnad och snickeri. Efter avslutad utbildningen har du de kunskaper du behöver för att bli anställd som lärling.

Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus är exempel på byggnader som träarbetaren kan arbeta med.

Att kunna läsa ritningar är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en sådan plan. Ritningar och andra handlingar i ett byggprojekt digitaliseras allt oftare och därför är det viktigt att kunna använda och kommunicera med hjälp av digitala enheter.

Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. 

När du klarat utbildningen behöver du arbeta som lärling tre år innan du kan ta ditt yrkesbevis. De år du arbetar som lärling har du rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen har studieformen klassrum.
  • Utbildningen är 42 veckor, 1200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.
Du har APL minst 15 % av utbildningen men det kan också vara mer.
På APL följer du din handledares arbetstider.

Innehåll

I utbildningen ingår teoretiska och praktiska kurser inom bygg och anläggning, husbyggnad och specialkurser inom snickeri. Det ingår också säkerhetsutbildningar som är relevanta för branschen. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på träarbetare) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i mars och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på träarbetare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: