Grundläggande nivå - ämnesområden

Få kunskaper och verktyg som du behöver i ditt vardagsliv och på daglig verksamhet.

Individ och samhälle

Utveckla din förmåga att klara din vardag.

Delkurser:

 • Mat och hälsa
 • Uppsala och världen
 • Leva tillsammans
 • Religioner

Natur och miljö

Du får lära dig om natur, miljö och hur människokroppen fungerar. Du får också lära dig vardagsmatematik och teknik.

Delkurser:

 • Teknik
 • Vardagsmatematik
 • Djur och natur
 • Människan

Språk och kommunikation

Utveckla din förmåga att uttrycka dig på olika sätt och att lyssna på andra.

Delkurser:

 • Engelska
 • Data
 • Samspel
 • Skriva och förstå
Uppdaterad: