Köksutbildning med svenska som andraspråk

Köksutbildningen passar dig som vill jobba med matlagning. Du kan jobba som kock på restaurang eller inom måltidsservice och storkök. Efterfrågan på utbildad personal inom restaurang är stor. På köksutbildning med svenska läser du svenska parallellt med yrkeskurserna.

Köksutbildningen ger dig viktiga grundkunskaper inom matlagning.  Du får lära dig om smaker, råvaror, matlagningstekniker och materialkännedom. Utbildningen är heltid (40h/vecka) och bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma.

Samtidigt som du läser yrkeskurser inom matlagning studerar du svenska. Du kan läsa sfi D eller svenska som andraspåk beroende på din nivå. 

Du behöver ha tillgång till dator. Skolan använder en webbaserad lärplattform som är en viktig del av undervisningen.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i Sfi C eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är på skolan.
  • Utbildningen är 45 veckor, 950 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, alltså att du lär dig på en arbetsplats. På APL får du öva praktiskt på det du lärt dig i skolan.

APL är en obligatorisk del av utbildningen. 
Du måste vara godkänd på APL för att bli godkänd på utbildningen.

På APL följer du din handledares arbetstider. Den kan innebära både vardag, kväll och helg.

Innehåll

I utbildningen läser du bland annat livsmedels- och näringskunskap, hygien, branschkunskap och förstås flera kurser i matlagning. Du läser också svenska. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på köksutbildning) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på köksutbildning)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: