Barnskötare - validering

Valideringsutbildning är för dig som redan arbetar som barnskötare och nu vill ha formell utbildning. Du ska ha minst ett års erfarenhet och arbeta som barnskötare just nu. Du ska ha jobbat motsvarande 1 år heltid. Du behöver arbeta som barnskötare just nu där arbetet fortsätter under hela utbildningstiden. När du gör din ansökan behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg.

 

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet som barnskötare och nu vill få formell utbildning. Studietakten motsvarar heltid men du studerar på skolan 1-2 dagar per vecka. Resterande tid är du på din arbetsplats och gör uppgifter som du får från skolan. Du kommer att behöva läsa mycket på egen hand.

Utbildningen passar dig som

  • har yrkeserfarenhet som barnskötare
  • vill komplettera kunskaper och få formell kompetens
  • kan studera på egen hand
  • klarar att läsa på gymnasial nivå

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan eller komvux delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Du ska ha jobbat motsvarande 1 år heltid. Du behöver arbeta som barnskötare just nu där arbetet fortsätter under hela utbildningstiden. När du gör din ansökan behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är 47 veckor, 1350 poäng.
  • Utibldningen är en valideringsutbildning där du studerar 1-2 dagar/vecka på skolan och övriga tid på egen hand.
  • Du kan ha möjlighet att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

APL är en viktig del av utbildningen. Hur mycket APL just du ska göra beror på din tidigare erfarenhet. Under APL ska du följa handledarens arbetstider.

För APL behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser om barns lärande och utveckling, grundläggande vård och omsorg, pedagogik och kommunikation.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på barnskötare - validering) 

Ansök till utbildningen

Valideringsutbildningen startar i augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på barnskötare validering)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd och anpassningar för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Gottsunda

Adress: Gottsunda centrum, Valthornsvägen 3b. Våning 6.

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: