Undersköterska med svenska som andraspråk

Utbildningen är för dig som behöver läsa mera svenska samtidigt som du utbildar dig till undersköterska. Utbildningen är på heltid i klassrum. För att börja måste du ha klarat av Sfi kurs D.

Utbildningen passar dig som vill jobba som undersköterska inom vård- och omsorg och som behöver extra språkstöd i din utbildning. I utbildningen läser du svenska som andraspråk parallellt med kurser inom vård och omsorg. 

Godkänd utbildning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska. Utbildningen bedrivs i klassrum och du kommer att ha lektioner varje dag i skolan. Utbildningen till undersköterska är praktisk och du läser minst 12 veckor av utbildningen på en arbetsplats (APL).

Förkunskaper

Godkänd i SFI kurs D eller motsvarande kunskaper.

I utbildningen ingår svenska som andraspråk. Om du redan är godkänd i det ska du i stället söka Undersköterska flex eller Undersköterska klassrum. 

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är i klassrum.
  • Utbildningen är 100 veckor, 2200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

Du har APL minst 12 veckor under utbildningen. När du är på APL måste du följa din handledares arbetstider. Det innebär att du kan ha APL både på dagtid, kvällstid och under helger.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser i omvårdnad, psykiatri, hälso- och sjukvård. psykologi samt anatomi och fysiologi 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben.  (Sök på Undersköterska med svenska som andraspråk).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i mars och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Undersköterska med svenska som andraspråk)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Kompetensutvecklingsinstitutet KUI Uppsala

Adress: S:t Persgatan 22

Telefon: 010-4340770

E-post: uppsala@kui.se

Webbsida: KUI Uppsala Utbildningscenter

Uppdaterad: