Elevhälsa

Kontakta oss på elevhälsan så hjälper vi dig i dina studier och att nå dina studiemål.

Malin Tillenius Frisk

Kurator på allmänna ämnen och yrkesutbildningar

Jenny Weimer

Specialpedagog engelska på allmänna ämnen

Marie-Louise Falk

Speciallärare matematik på allmänna ämnen

Karin Fallberg

Specialpedagog på SFI/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Kerstin Ivarsson

Speciallärare i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå

Lovisa Hultgren

Speciallärare på yrkesutbildningar

Ulrika Karlsson

Studie- och yrkesvägledare på yrkesutbildningar

Håkan Söderholm

Studie- och yrkesvägledare på allmänna ämnen

Anders Bergström

Studie- och yrkesvägledare på komvux som särskild utbildning - Lärvux

Asmat Fikrat

Kurator, SFI och Sva-grund

Maria Lindesjö

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: