Sfi för dig som är föräldraledig med litet barn

Sfi för föräldralediga finns på Familjecentralen i Gottsunda. Utbildningen är för mammor med små barn, från några veckor gamla till upp till 2 år. När barnen får förskoleplats fortsätter mammorna i vanlig Sfi-grupp

Sfi för föräldralediga finns på Familjecentralen i Gottsunda centrum. Utbildningen ges i nära samarbete med Öppna förskolan men också med MVC, BVC och Råd och stöd.

Eleverna läser 3 dagar i veckan, 1,5 timme per dag.

Motsvarar vanlig Sfi

Sfi för föräldralediga motsvarar regelrätt Sfi och följer skollag, läroplan och kursplaner, inklusive NP och betyg.

Alla förmågor - läsa, tala, samtala, höra och skriva - tränas och bedöms av Sfi-lärare. Kurser ges ibland i hybridform där du får hjälp digitalt hemifrån.

På Sfi för föräldralediga finns kurs A, B, C och D – i blandade studievägar (oavsett utbildningsbakgrund går eleverna i samma grupp i C- och D-kurserna).

Det finns också en Lärstuga där eleverna särskilt tränar någon av förmågorna, ibland tillsammans med andra på samma nivå.

Anpassat till mammor med små barn

Mammorna som är med på Sfi för föräldralediga har ofta sin bebis i knät eller i babysitter nära intill sig under lektionerna. Mammorna ammar barnen vid behov medan lektionen pågår.

Information och kontakt

Är du intresserad av Sfi för föräldralediga ska du ta kontakt med Sfi-mottagningen. 

Grupperna har kontinuerligt intag och man blir antagen i mån av plats. Sfi-lärarna och Sfi-mottagningen har tät kontakt.

Kontakta Sfi-mottagningen.

Uppdaterad: