Om du har en högre utbildning

Den här informationen vänder sig till dig som har en gymnasieutbildning eller studerat på högre nivå i Sverige eller i ett annat land.

Det finns olika vägar till utbildning för dig

Vuxenutbildningen är sökbar för alla oavsett utbildningsbakgrund. Våra yrkesutbildningar motsvarar en utbildning på gymnasial nivå. När urval till yrkesutbildningar sker prioriteras de med kort utbildningsbakgrund och svag ställning på arbetsmarknaden.

För dig med högre utbildning kan det därför vara svårt att bli antagen till en yrkesutbildning. Med högre utbildningsbakgrund menas att du har en gymnasieutbildning eller studerat på högre nivå i Sverige eller i ett annat land.

För dig med högre utbildningsbakgrund finns det andra vägar till utbildning inom exempelvis universitet/högskola, Folkhögskola eller yrkeshögskola. Nedan finns kort information om möjligheterna och länkar där du själv kan läsa mer.

Om din utbildning är från ett annat land behöver du kontakta UHR för att få dina betyg bedömda. Tänk på att skicka in både motsvarande gymnasiebetyg och universitetbetyg. Utbildningen måste vara avslutad för bedömning ska kunna göras. Läs mer under utländska betyg.

Yrkeshögskolan (YH)

Om du som har en högre utbildning har funderat på att söka en yrkesutbildning på vuxenutbildningen kan Yrkeshögskolan istället vara ett alternativ. Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. De flesta YH-utbildningar är mellan ett och två år långa.

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN och nästan alla är avgiftsfria.

Ansökan och antagning

För att komma in på YH-utbildning måste du uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Du kan även behöva ha särskilda förkunskaper. Det handlar om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Svenska med yrkesinriktning

Många utbildningar inom yrkeshögskolan erbjuder svenska med yrkesinriktning som extra stöd för dig med annat modersmål än svenska. Genom svenska med yrkesinriktning ska du få de språkkunskaper som krävs för just det yrke du utbildar dig till. Detta kan göra att du lättare får jobb efter utbildningen. Det är skolan som avgör om du har rätt till stöd och det prövas från fall till fall.

Läs mer på yrkeshogskolan.se

Universitet och högskola

Du som vill läsa på universitetet eller har en högskoleutbildning som behöver kompletteras bör vända dig till Uppsala universitets centrala studievägledning på epost: studentservice@uu.se

Det finns olika behörighetskrav till högskola/universitet. Du kan läsa om dessa på antagning.se. 
Saknar du kurser för behörighet kan du läsa in dessa på Vuxenutbildningen.

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyget Godkänt (E) i den kurs som krävs.

Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • Examen från ett högskoleförberedande program eller en yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 samt i engelska 6.

Utländsk gymnasieutbildning kan ge grundläggande behörighet

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan söka till högskoleutbildningar i Sverige. För att gå en svensk högskoleutbildning krävs vissa förkunskaper. Universiteten och högskolorna har olika förkunskapskrav beroende på utbildning. Om du saknar någon kurs kan du läsa den på vuxenutbildningen innan du ansöker till universitet eller högskola.

Du måste även kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik.

Se mer vad som krävs med en utländsk gymnasieutbildning på antagning.se.

Särskild behörighet

Både svenska och utländska gymnasie- och högskolestudier kan ge särskild behörighet. Därför är det viktigt att du skickar in både dina gymnasiebetyg och universitetsbetyg med ämnes- eller kursförteckningar när du söker en utbildning.

Folkhögskola

Även på folkhögskola kan man läsa eftergymnasiala kurser och yrkesutbildningar. Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform och vänder sig till vuxna. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Läs mer på folkhogskola.nu

Uppdaterad: